Hỗ trợ khách hàng

Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế International Economy

 Dịch vụ International Economy: Nếu tiết kiệm chi phí là ưu tiên lựa chọn dịch vụ của Quý khách thì dịch vụ International Economy là giải pháp lý tưởng mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả. Dịch vụ này đặc biệt thích hợp cho việc gửi những chứng từ hay hàng hoá không quá khẩn trước khi kết thúc ngày làm việc theo giờ địa phương.

 Các tin khác